15 marca odbyła się Inauguracja Centrum Wolontariatu Poznańskiego, mieszczącego się przy Bukowskiej 27.

 

Wydarzeniu towarzyszyły spotkania i dyskusje  miedzy innymi z Anną Wawrzyniak i Elą Niewiadomską prezentującymi wolontariat dla poznańskich rodzin oraz inne inicjatywy Lepszego Świata miedzy innymi Targi Różności, Budujemy Szkołę w Nepalu, Noc Świątyń. 

Europejscy Wolontariusze Młodzieżowi z CIM „HORYZONTY” opowiadali o wolontariacie międzynarodowym w Polsce i zagranicą w ramach Programu Erasmus Plus, natomiast aktywiści z Rytmów Oporu o tym jak rozkręcić demonstracje.

Stworzono również grupy robocze przygotowujące Europejski Tydzień Działań przeciwko Rasizmowi oraz kampanię ekologiczną Czysty Łazarz. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem idei, pomysłów oraz przyszłych działań.

Centrum Wolontariatu Poznańskiego współfinansowane jest przez Miasto Poznań w ramach działania Inicjowanie, wspieranie i promocja wolontariatu w Poznaniu. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Lepszy Świat.