Projekt realizowany jest cyklicznie w poznańskich szkołach przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i idei wolontariatu. Od początku istnienia CREO jest inicjatorem wielu akcji i projektów, priorytetowo traktując obszar edukacji i wychowania najmłodszych. Z tą myślą stworzyli dwa innowacyjne programy edukacyjne dla szkół – WIELKODUCHY - dedykowane dla młodszych uczniów oraz WOLONTARIAT Z KLASĄ - skierowany dla młodzieży. Założeniem obu programów jest praktyczne zapoznawanie dzieci i młodzieży z tematyką wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego oraz angażowanie ich do pracy wolontariackiej na rzecz potrzebujących poprzez tworzone przez nas Szkolne Kluby Wielkoducha i Wolontariatu.

 

Zajęcia w szkołach poprzedzone zostały 8 godzinnym szkoleniem, które miało za zadanie przygotować nauczycieli koordynujących do prowadzenia Szkolnych Klubów Wolontariatu. 

 

W każdej z zaangażowanych szkół zrealizowane zostały dwa warsztaty tematyczne dla uczniów:

1. Warsztat na temat wolontariatu - na którym uczniowie mogli zapoznać się ze światem wolontariatu i dowiedzieć się między innymi: czym jest wolontariat, na czym polegają zadania wolontariusza, jakie wyróżnić można rodzaje i formy pracy wolontariackiej i jakie niesie on ze sobą korzyści, a także jakimi cechami charakteryzuje się wolontariusz i jakim kodeksem etycznym powinien się kierować.

2. Tematyka drugiego warsztatu była dopasowywana do potrzeb i preferencji poszczególnego Szkolnego Klubu Wolontariatu. Stowarzyszenie CREO miało do zaproponowania trzy tematy:

 a) warsztaty na temat starości - poruszające tematykę starzenia się. W części praktycznej zajęć uczniowie mogli ubrać specjalny kombinezon starości pozwalający wczuć się w rolę osoby starszej. Wśród modułów w kombinezonie występuje między innymi: symulacja choroby Parkinsona oraz choroby oczu jak zaćma i jaskra.

 b) warsztaty na temat niepełnosprawności - które pozwalały na wczucie się w rolę osób z niepełnosprawnościami. W części praktycznej zajęć uczniowie mieli okazję sprawdzić jakie bariery występują w szkole dla osoby poruszającej się na wózku, czy osoby niewidomej.

 c) warsztaty kreatywne - których zadaniem było rozbudzenie kreatywności i zapoznanie się z różnymi technikami tworzenia rękodzieł, które będzie można wykorzystać w przyszłej pracy wolontariackiej.

Po odbyciu zajęć z instruktorami CREO zadaniem każdej ze szkół było zorganizowanie akcji wolontariackiej w wybranej przez siebie formie. Zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska, świąteczne tworzenie ozdób z seniorami w poznańskich domach pomocy społecznej, czy kwesta na rzecz osób potrzebujących na poznańskim Betlejem - to zaledwie kilka z przeprowadzonych inicjatyw!

 

I Ty możesz zostać Wolontariuszem!

Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie CREO.

Projekt dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznań.
#poznanwspiera Miasto Poznań