Baza wiedzy

Najważniejsze informacje na temat umowy z wolontariuszem

Organizacje oraz instytucje korzystające z pracy wolontariuszy mają obowiązek przed przystąpieniem do współpracy zawrzeć porozumienie. W zależności od czasu trwania, umo...

2019-01-18 14:04:47
Obowiązki organizacji względem wolontariusza

Zasady współpracy oraz obowiązki organizacji względem wolontariusza określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2019-01-22 13:45:29
Najważniejsze informacje na temat ubezpieczenia wolontariusza

Organizacje, które korzystają z usług wolontariuszy zobowiązani są do ubezpieczenia swo...

2019-01-22 14:12:15
Wolontariat pracowniczy - podstawowe informacje

Ważnym dla prowadzenia firmy jest obecnie dążenie do zbudowania wzajemnego zaufania i kreowanie przejrzyst...

2018-04-23 09:29:42