Podejmowane przez nas działania wynikają z celów określonych w projekcie "Ochotnicy Poznańscy"
W ramach projektu realizujemy m.in:

  • Systemowe wsparcie wolontariatu szkolnego w Poznaniu;
  • Wsparcie organizatorów wolontariatu szkolnego w Poznaniu;
  • Wsparcie organizatorów wolontariatu lokalnego w dzielnicach Poznania;
  • Wsparcie wolontariatu w instytucjach m. Poznania;
  • Upowszechnianie wśród organizatorów wolontariatu standardów pracy z wolontariuszami oraz wdrażanie tych standardów w instytucjach miejskich;
  • Projekty wolontariackie związane z organizacją na terenie Poznania wydarzeń o dużej skali - m.in imprez kulturalnych czy sportowych;
  • Powierzanie realizacji zadań publicznych związanych z rozwojem wolontariatu organizacjom pozarządowym;
  • Zbieranie informacji, tworzenie treści i udostępnianie ich w Bazie Wiedzy Ochotników Poznańskich;
  • Działania w zakresie rozwoju wolontariatu pracowniczego w strukturach Urzędu Miasta i instytucjach miejskich.