Fundacja Akceptacja

Fundacja Akceptacja

O organizacji

Misją naszych działań jest łączyć, a nie dzielić. Zbyt wiele grup społecznych doświadcza wykluczeń i dyskryminacji. Brak wiedzy, obawy, uprzedzenia to główne przyczyny, jakie naszym zdaniem, leżą u podstaw tak powszechnego zjawiska wykluczenia, dlatego za główny cel stawiamy sobie przełamywanie uprzedzeń i obalanie stereotypów. Włączając w orbitę naszych działań różne środowiska jesteśmy przekonani, że przyczynimy się do budowania mostów wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Misją Fundacji Akceptacja jest wspieranie osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. Fundacja realizuje Misję skupiając się na dwóch głównych celach: 1. Wsparcie osób transpłciowych oraz edukację w temacie transpłciowości 2. Edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedszpitalnej skierowaną przede wszystkim do grup zagrożonych społecznym wykluczeniem (osoby z niepełnosprawnością, osoby bezdomne, osoby przewlekle chore, osoby uzależnione, osoby doświadczające przemocy na tle płci, rasy, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej) Obecnie Fundacja wdraża trzeci cel, jakim jest świadczenie usług medyczno- ratowniczych. Usługi ratownicze realizowane są zgodnie z wytycznymi Ustawy o PRM. Cele Fundacja realizuje poprzez prowadzenie grup wsparcia, indywidualne konsultacje, szkolenia, warsztaty, otwarte instruktaże, pokazy, symulacje, opracowywanie i publikację własnych wydawnictw, aktywność w społeczności lokalnej, aktywny udział w wydarzeniach publicznych, w ramach których nieodpłatnie świadczone są usługi profilaktyki prozdrowotnej (badanie ciśnienia, badanie poziomu cukru we krwi (glukometria), badanie wysycenia tlenu w krwi tętniczej (pulsyksometria) etc. Jeśli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy na naszą stronę oraz www.facebook.com/FundacjaAkceptacja ! Do zobaczenia!

Koordynator ochotników

Anna Maria Szymkowiak

E-mail

kontakt@akceptacja.org.pl

Telefon

577223343

Adres i lokalizacja

28 Czerwca 1956 r. 149/I piętro
61-525 Poznań
Polska

Ofery Organizacji

Wolontariat Pierwszej Pomocy

Pomoc społecznaCOM_OFERTY_OFERTY_KATEGORIA_OPTION_undefined
Pozostało
71 dni