Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów

Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów

O organizacji

pracowni Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów Działamy w obszarach propagowania przedsiębiorczości, edukacji obywatelskiej, krzewienia postaw patriotycznych oraz rozwoju społeczności lokalnych. Wykorzystujemy innowacyjne narzędzia i nowoczesne technologie w celu wspierania oraz integracji poszczególnych grupy społeczne. Kierując się zasadami etyki, poszukujemy rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale i skutecznie poprawią jakość życia lokalnych społeczności. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Koordynator ochotników

Paulina Leszczyńska

E-mail

schneider.p90@gmail.com

Adres i lokalizacja

os. Pod Lipami 3
61-629 Poznań
Polska