Chociaż idea bezinteresownego pomagania innym (nazywana filantropią, działalnością charytatywna czy dobroczynnością) znana była od dawna, dopiero rok 1920 i doświadczenia I wojny światowej wykształciły współczesną wersję rozumienia pojęcia wolontariatu. Szwajcarski pacyfista – Pierre Ceresole – zorganizował wówczas obóz Service Civil Volontaire, który połączył wolontariuszy z Francji, Niemiec, Anglii i Austrii (do niedawna stojących po przeciwnych stronach frontu), w celu odbudowy zniszczonej w czasie walk wioski pod Verdun. Ten bezinteresowny akt nie tylko dał początek kolejnym obozom i rozpowszechnianiu idei wolontariatu, ale przede wszystkim udowodnił, że pomimo różnic, zawsze można znaleźć wspólny pierwiastek i budować zamiast niszczyć.

 

Dzisiaj pojęcie wolontariatu jest rozumiane możliwie szeroko jako bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie (definicja skonstruowana przez Centrum Wolontariatu w Warszawie). Niezależnie od jego poziomu zinstytucjonalizowania i zaangażowania ma na celu nieść innym pomoc i dobro. Pragniemy by właśnie te ideały łączyły ludzi na platformie i umożliwiły komunikację wszystkim tym, którzy pragną bezinteresownie poświęcić swój czas i pracę innym.