Wychodzimy z założenia, że pozytywne nastawienie może czynić cuda, czego niejednokrotnie byliśmy świadkami. Dlatego chcemy wspierać każdą, nawet najmniejszą iskrę chęci do działania i wspierania innych w ramach czynienia dobra! 

Celami naszego projektu są:

1.     zwiększenie świadomości i aktywności społecznej oraz popularyzacja wolontariatu na terenie Poznania,

2.     budowa systemu wspierającego organizatorów wolontariatu,

3.     budowa infrastruktury ułatwiającej pośredniczenie pomiędzy organizatorami wolontariatu a wolontariuszami,

4.     rozwój współpracy międzysektorowej, 

5.     synchronizacja i rozwój działań podejmowanych przez Urząd Miasta Poznania, instytucje miejskie, organizacje pozarządowe oraz podmioty sektora biznesowego na rzecz wolontariuszy i organizatorów wolontariatu.

 
Cel realizujemy, podejmując różnorodne przedsięwzięcia we współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Integrujemy działania różnych podmiotów, ukierunkowane na rozwój wolontariatu. Tworzymy narzędzia wspierające pracę wolontariuszy i organizatorów wolontariatu, organizujemy systemowe wsparcie dla organizatorów i wolontariuszy w różnych obszarach - np. wolontariatu pracowniczego czy wolontariatu szkolnego. Promujemy idee wolontariatu wśród mieszkańców miasta. Chcemy szkolić i inspirować wolontariuszy i organizatorów. Staramy się zbierać, udostępniać i przekazywać wiedzę dotyczącą wolontariatu. Analizujemy, w jakich obszarach życia społecznego i działania miasta możliwy jest rozwój działań wolontariackich.