Centrum Wolontariatu Caritas

Caritas Archidiecezji Poznańskiej
Dołącz teraz
Pozostało 12 dni

Adres:

Rynek Wildecki 4a
61-546 Poznań
Wilda

Zadania

pomoc i odwiedzanie podopiecznych w placówkach
czynny udział w akcjach organizowanych przez Caritas
odwiedzanie osób starszych w domach

Ile czasu?

działania w placówkach i wolontariacie domowy – 1 dzień w tygodniu po 2 godziny

wolontariat akcyjny – okazjonalnie
Centrum Wolontariatu Caritas

Opis projektu

Centrum Wolontariatu Caritas to inicjatywa, która powstała z myślą o osobach potrzebujących, ale nie tylko – jest miejscem, w którym każdy wolontariusz
znajdzie płaszczyznę działania, w której będzie się realizował. Wolontariat Caritas działa na trzech płaszczyznach – wolontariat domowy, akcyjny oraz wolontariat przy placówkach. Nasi wolontariusze działając w Centrum Wolontariatu Caritas otrzymują dostęp do szkoleń i kursów przygotowujących ich do prowadzenia działań pomocowych.
Dodatkowo, w naszych strukturach stawiamy na budowanie więzi – poprzez integrację i formację. Organizujemy spotkania, wyjazdy czy podejmujemy wspólne inicjatywy, w których uczestniczy kilkadziesiąt wolontariuszy jednocześnie, co pozwala na budowanie więzi społecznych i nawiązywanie zupełnie nowych relacji z innymi wolontariuszami. W niesienie pomocy w naszym centrum angażuje się każdy bez względu na wiek, wykształcenie, zawód czy zainteresowania!

Dodatkowe wymagania

Szukamy osób, zaangażowanych, chętnych, otwartych i gotowych nieść pomoc drugiemu człowiekowi!

Oferujemy

Centrum Wolontariatu Caritas to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, pozna nowych ludzi, a przede wszystkim będzie mógł się nieustannie rozwijać. Poprzez szkolenia i formację, dajemy wolontariuszom rozwój, radość i poczucie przynależności do grupy, w której działają. Każdy z wolontariuszy przyczynia się do budowania tej inicjatywy – tylko wspólnie możemy tworzyć niesamowitą atmosferę i poszerzać pola działań pomocowych. Stawiamy na integrację, bo to sprawia, że Centrum staje się miejscem, do którego chcemy powracać, nie tylko po to, aby nieść pomoc potrzebującym, ale również po to, aby robić to ze wspaniałymi ludźmi budując więzi na lata.

Możesz być także zainteresowany:

Pomoc przy korepetycjach lub spędzanie czasu wolnego

Poszukiwani są osoby, które chciałyby udzielać bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży w domu lub szkole. Przez pomoc w odrabianiu lekcji, opanowywaniu zaległego i bieżącego materiału, przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów, chcemy działać na rzecz równego dostępu do edukacji dzieci z rodzin o niskich dochodach. Drugą możliwością pomocy jest spędzenie czasu wolnego z osobą starszą lub niepełnosprawną, która potrzebuje towarzystwa, rozmowy, kompana do spaceru. Nasz/a Wolontariusz/ka to osoba, która czuję chęć bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Przede wszystkim wspiera, porozmawia, zaproponuje spacer, podzieli się nową muzyką lub ciekawą książką. Z kolei dziecku wytłumaczy, zmotywuje do nauki, zarazi pasją, pokaże jak wiele jest możliwe. Wolontariusz jest mentorem, przewodnikiem dla podopiecznego. Pierwszym etapem dołączenia do projektu jest rozmowa o waszych oczekiwaniach oraz ustalenie zasad współpracy.

Dzień Dziecka - współorganizacja wydarzenia

Organizowanie przez Fundację Ars obchodów Dnia Dziecka jest wsparciem programu Poznańskich Dni Rodzin. Zadaniem warsztatów i animacji będzie także integrowanie lokalnej społeczności, budowanie postaw prospołecznych i wśród najmłodszych oraz rozwijanie ich kreatywności. Poprzez szereg działań artystycznych, teatralnych, muzycznych i animacyjnych stwarza się możliwość rozwoju, integracji i edukacji dzieci z terenu całego Poznania. Dodatkowo zostanie zorganizowany konkurs kreatywny " Poznań pełen emocji” który wyłoni 20 laureatów z poznańskich szkół podstawowych. 31 maja wybrane przez kapitułę konkursu dzieci wejdą w skład Dziecięcej Rady Miasta. Wezmą udział w wydarzeniu oraz zasiądą w fotelach Radnych by podyskutować o Poznaniu z perspektywy najmłodszych jego mieszkańców. Im wcześniej się zgłosisz tym większy masz wpływ na tworzenie wydarzenia. W maju wolontariusze będą przydzielani do obsługi eventu w poszczególnych sekcjach.