Pomoc przy korepetycjach lub spędzanie czasu wolnego

Stowarzyszenie Lepszy Świat
Dołącz teraz
Pozostało 36 dni

Adres:

Wolontariat odbywa się na terenie całego Poznania Wolontariat odbywa s
Wolontaria Poznań
Stare Miasto

Zadania

Pomoc przy nauce dzieciom lub spędzaniu czasu wolnego z osobą starszą lub niepełnosprawną. Przed wolontariuszem czekają następujące wyzwania:
– pomocy w zrozumieniu, gdzie leży problem w trudnościach z nauką;
– tłumaczenie trudnego materiału do nauki;
– praktyka omawianego w szkole materiału;
– wsparcie w odkrywaniu potencjału podopiecznego;
– wsparcie motywacyjne oraz emocjonalne.

Ile czasu?

1 dzień w tygodniu po 1,5–2 godziny
Pomoc przy korepetycjach lub spędzanie czasu wolnego

Opis projektu

Poszukiwani są osoby, które chciałyby udzielać bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży w domu lub szkole. Przez pomoc w odrabianiu lekcji, opanowywaniu zaległego i bieżącego materiału, przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów, chcemy działać na rzecz równego dostępu do edukacji dzieci z rodzin o niskich dochodach. Drugą możliwością pomocy jest spędzenie czasu wolnego z osobą starszą lub niepełnosprawną, która potrzebuje towarzystwa, rozmowy, kompana do spaceru.

Nasz/a Wolontariusz/ka to osoba, która czuję chęć bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Przede wszystkim wspiera, porozmawia, zaproponuje spacer, podzieli się nową muzyką lub ciekawą książką. Z kolei dziecku wytłumaczy, zmotywuje do nauki, zarazi pasją, pokaże jak wiele jest możliwe.

Wolontariusz jest mentorem, przewodnikiem dla podopiecznego. Pierwszym etapem dołączenia do projektu jest rozmowa o waszych oczekiwaniach oraz ustalenie zasad współpracy.

Dodatkowe wymagania

Szukamy osób, które:
– mogą poświęcić 1h-2h tygodniowo na spotkanie przez co najmniej 3 miesiące;
– czują się gotowe pomóc choć trochę z jakiegoś przedmiotu szkolnego (np. język obcy, matematyka, fizyka, chemia, j. polski) lub lubią umilać wolny czas drugiego człowieka;
– są empatyczne i otwarte w stosunku do innych ludzi;
– są systematyczne i odpowiedzialne.

W TYM MOMENCIE POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY, KTÓRZY MOGLI BY UDZIELIĆ KOREPETYCJI DLA
-UCZENNICY KLASY 1 TECHNIKUM- J.ANGIELSKI- WINOGRADY
-UCZNIA 5 KLASY – MATEMATYKA, J.ANGIELSKI – OS. BATOREGO – UCZENNICA 6 KLASY- MATEMATYKA – RATAJE

Oferujemy

– współpracę na podstawie porozumienia wolontariackiego;
– wsparcie koordynatora na cotygodniowych dyżurach;
– warsztaty wzbogacające wolontariuszy o cenne umiejętności;
– spotkania integracyjne.