Edukacja Artystyczna - Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki -ARS

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki Ars
Dołącz teraz
Pozostało 47 dni

Adres:

Nowowiejskiego 15/15a
61-732 Poznań
Stare Miasto

Zadania

Fundacja ARS zajmuje się kreatywnym i twórczym rozwojem dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzimy szereg warsztatów, które mają na celu inspirowanie i aktywne przyswajanie wiedzy. Prowadzimy też warsztaty edukacyjno – artystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
– współorganizowanie warsztatów dla dzieci oraz różnych form aktywności,
– zaangażowanie w tworzeniu scenariuszy warsztatów – współprowadzenie zajęć edukacyjno-artystycznych

Ile czasu?

do uzgodnienia, w zależności od potrzeb zarówno wolontariusza jak i beneficjentów projektu.
Edukacja Artystyczna - Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki -ARS

Opis projektu

Fundacja ARS jest jedną z najaktywniej działających organizacji pożytku publicznego na terenie Wielkopolski. Od 14 lat zajmuje się edukacją artystyczną dzieci i młodzieży prowadząc codzienne zajęcia dla szkół i przedszkoli. Fundacja oferuje możliwość rozwoju artystycznego, udział w wystawach i konkursach, praktyczną naukę animacji i rysunku. Poprzez przedstawienie różnorodnych form aktywności oraz technik artystycznych pracownicy i wolontariusze fundacji rozbudzają potrzebę zdobywania wiedzy, rozwijania talentów i pasji u uczestników zajęć. Każdego dnia w naszej fundacji przyjmowanych jest około 40 dzieci w wieku 3–12 lat.

Dodatkowe wymagania

– zaangażowanie
– dyspozycyjność w tygodniu w godzinach porannych lub  wczesnopopołudniowych, lub po południu (do godz. 17).

Oferujemy

– nabycie umiejętności pedagogiczno – wychowawczych,
– nabycie umiejętności tworzenia scenariuszy warsztatów,
– kształtowanie zdolności kreatywnego i twórczego prowadzenia zajęć
– zaznajomienie ze specyfiką działania fundacji oraz placówek wsparcia dziennego
– podstawowe umiejętności wsparcia psychologicznego
– umiejętność organizacji warsztatów i wydarzeń artystycznych
– zaświadczenia i rekomendacje do szkoły i na studia
– możliwość odbycia praktyk

Możesz być także zainteresowany:

Kreatywny edukator

Świetlica Kreatywna powstała z potrzeby wsparcia dzieci, głównie z rejonu Starego Miasta, gdzie mogą one twórczo i kreatywnie spędzić czas po zajęciach szkolnych. Jest placówką pełniącą funkcję wsparcia dziennego. Prowadzimy szereg działań takich jak: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, kreowanie pozytywnych postaw społecznych, motywowanie do nauki, rozwijanie talentów i pasji, zajęcia socjoterapeutyczne rozwijające umiejętności interpersonalne i funkcjonowanie emocjonalno – psychiczne oraz wiele innych praktyk. Działamy od 3 października 2016 r. w godzinach od 14:00 do 18:00 w siedzibie Fundacji Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS. Projekt jest współfinansowany z ramienia Rady Osiedla Stare Miasto.

Pomoc przy korepetycjach lub spędzanie czasu wolnego

Poszukiwani są osoby, które chciałyby udzielać bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży w domu lub szkole. Przez pomoc w odrabianiu lekcji, opanowywaniu zaległego i bieżącego materiału, przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów, chcemy działać na rzecz równego dostępu do edukacji dzieci z rodzin o niskich dochodach. Drugą możliwością pomocy jest spędzenie czasu wolnego z osobą starszą lub niepełnosprawną, która potrzebuje towarzystwa, rozmowy, kompana do spaceru. Nasz/a Wolontariusz/ka to osoba, która czuję chęć bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Przede wszystkim wspiera, porozmawia, zaproponuje spacer, podzieli się nową muzyką lub ciekawą książką. Z kolei dziecku wytłumaczy, zmotywuje do nauki, zarazi pasją, pokaże jak wiele jest możliwe. Wolontariusz jest mentorem, przewodnikiem dla podopiecznego. Pierwszym etapem dołączenia do projektu jest rozmowa o waszych oczekiwaniach oraz ustalenie zasad współpracy.

Asystent osoby niepełnosprawnej

Niezależność na telefon