Wolontariat Stare Zoo

Miasto Poznań Ogród Zoologiczny
Dołącz teraz
Pozostało 76 dni

Adres:

Zwierzyniecka 19
60-814 Poznań
Jeżyce

Zadania

Wsparcie w pracy pielęgniarzy zwierząt na jednym z wybranych działów (zwierząt zmiennocieplnych lub stałocieplnych) i/lub w przeprowadzaniu eventów i wydarzeń edukacyjnych.

Ile czasu?

Dowolna. Można wpadać na 2–3 godziny raz w miesiącu albo przychodzić codziennie.
Wolontariat Stare Zoo

Opis projektu

Wolontariat Stare ZOO Poznań
Ogród Zoologiczny w Poznaniu jest niezwykłym miejscem dla wszystkich miłośników zwierząt. Od wielu lat swój wkład w jego funkcjonowanie mają wolontariusze, którzy wpierają pracowników ZOO w najróżniejszych działaniach.
Wielu naszych pracowników rozpoczynało swoją przygodę w ZOO jako wolontariusze.
Wolontariat w ZOO odbywa się w miesiącach kwiecień-wrzesień. Zapraszamy do umawiania się na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dla zainteresowanych osób.

Dodatkowe wymagania

Wolontariusz musi być pełnoletni oraz sprawny fizycznie.

Oferujemy

Możliwość zobaczenia ZOO od kuchni, poznanie jego podopiecznych oraz możliwość pracy z nimi.

Możesz być także zainteresowany:

Bieg i sztafeta pamięci LOTTO Poznański Czerwiec 56′

Bieg z okazji 63 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku to impreza sportowa upamiętniająca wydarzenia z tamtego okresu, jakie miały miejsce na ulicach Poznania. Jednocześnie jej celem jest szerzenie wiedzy o tym, co zaczęło się w zakładach Cegielskiego, a następnie przeniosło się na ulice miasta. Bieg oraz Sztafeta Pamięci Czerwca 56 będzie miał więc charakter hołdu wyrażonego ofiarom tamtego buntu oraz edukacji lokalnej społeczności w tym zakresie tematycznym. Zawodnicy pobiegną w Poznaniu 23 czerwca (niedziela). Symboliczne znaczenie w kontekście upamiętnienia owych wydarzeń będzie miała trasa czerwcowych zmagań. Przebiegnie ona ulicami, na których rozegrały się dramatyczne momenty Poznańskiego Czerwca.

Wolontariat Nowe ZOO

Wolontariat Nowe ZOO Poznań Ogród Zoologiczny w Poznaniu jest niezwykłym miejscem dla wszystkich miłośników zwierząt. Od wielu lat swój wkład w jego funkcjonowanie mają wolontariusze, którzy wpierają pracowników ZOO w najróżniejszych działaniach. Wielu naszych pracowników rozpoczynało swoją przygodę w ZOO jako wolontariusze. Wolontariat w ZOO odbywa się w miesiącach kwiecień-wrzesień. Co miesiąc (od marca do sierpnia) odbywają się spotkania informacyjno-rekrutacyjne dla zainteresowanych osób.

Wolontariat - obóz sportowo-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START (od 1991 do kwietnia 2013 noszące nazwę Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START) jest najstarszą polską organizacją sportu paraolimpijskiego. Stowarzyszenie jest bezpośrednim kontynuatorem organizacji „Startowskiej” powołanej w 1961, której celem było niezmiennie „wykorzystanie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz działań socjalnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej osób niepełnosprawnych fizycznie lub intelektualnie, a także osób dotkniętych skutkami uzależnień, przemocy, zubożenia i innymi niekorzystnymi zjawiskami ekonomiczno-społecznymi”. Stowarzyszenie propaguje sport kwalifikowany i powszechny oraz turystykę i rekreację, organizuje turnusy rehabilitacyjne i obozy integracyjne, a także kształcenie specjalistycznej kadry trenersko-instruktorskiej i wolontariuszy, wymienia informacje, doświadczenia i współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą.

4 th International Boccia Event “PolskaBoccia Poznań’2019 - ZAWODY MIĘDZYNARODOWE W DYSCYPLINIE PARAOLIMPIJSKIEJ JAKĄ JEST BOCCIA

Polski Związek Bocci jest jedyną instytucją w Polsce zrzeszającą wszystkie kluby sportowe zajmujące się rozpowszechnianiem, trenowaniem oraz organizowaniem zawodów w Bocci, dyscyplinie paraolimpijskiej, która niekiedy jest jedyną formą aktywności jaką mogą uprawiać osoby z najcięższymi rodzajami niepełnosprawności. Szkolimy trenerów, instruktorów oraz sędziów. Wśród Polaków są zawodnicy, którzy zdobyli takie tytuły jak złoty medal Mistrzostw Świata oraz srebny medal Mistrzostw Europy.

Kreatywny edukator

Świetlica Kreatywna powstała z potrzeby wsparcia dzieci, głównie z rejonu Starego Miasta, gdzie mogą one twórczo i kreatywnie spędzić czas po zajęciach szkolnych. Jest placówką pełniącą funkcję wsparcia dziennego. Prowadzimy szereg działań takich jak: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, kreowanie pozytywnych postaw społecznych, motywowanie do nauki, rozwijanie talentów i pasji, zajęcia socjoterapeutyczne rozwijające umiejętności interpersonalne i funkcjonowanie emocjonalno – psychiczne oraz wiele innych praktyk. Działamy od 3 października 2016 r. w godzinach od 14:00 do 18:00 w siedzibie Fundacji Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS. Projekt jest współfinansowany z ramienia Rady Osiedla Stare Miasto.