Łączy nas podwórko

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki Ars
Dołącz teraz
Pozostało 10 dni

Adres:

Nowowiejskiego 15/15a
61-732 Poznań
Stare Miasto

Zadania

Przeprowadzanie animacji oraz warsztatów i aktywne włączenie się w porządkowanie i poprawę estetyki danych podwórek.

Ile czasu?

Projekt zakłada przeprowadzenie 3 wydarzeń. Pierwsze z nich odbędzie się 18-19.06.
Łączy nas podwórko

Opis projektu

Łączy nas podwórko - spotkania sąsiedzkie i animacje kulturalne na terenie Starego Miasta to zadanie służące poprawie jakości przestrzeni publicznej oraz integracji małych społeczności z terenu Starego Miasta w Poznaniu. Zadanie, nawiązując do idei przyświecającej najpierw staropolskim Tłokom następnie obchodzonym od 2000 roku Dniom Sąsiada, dotyczy całodniowej animacji kulturalnej, społecznej i proekologicznej na trzech zaniedbanych podwórkach na terenie dzielnicy. Wynikiem wydarzeń ma być poznanie lokalnych potrzeb i zasobów, nawiązanie więzi oraz integracja mieszkańców danych lokalizacji. Animowanie przestrzeni oraz ludzi stworzy warunki do zawiązania wspólnoty, w której łatwiej będzie rozwiązywać drobne problemy oraz odpowiedzialnie i solidarnie zajmować się dzieloną przez mieszkańców przestrzenią. Oprócz animacji i edukacji kulturalnej projekt zakłada integrację poprzez wspólne sprzątanie oraz upiększanie dziedzińców kamienic oraz posiłek w towarzystwie muzyki na żywo.

Dodatkowe wymagania

Dyspozycyjność w weekend (18-19.06; późniejsze terminy zostaną podane)

Oferujemy

-Pracę przy ciekawym wydarzeniu plenerowym ze zgraną załogą Fundacjim,
-Zaświadczenie, opinia, rekomendacja,
-Możliwość odbycia praktyk studenckich.

Możesz być także zainteresowany:

Kreatywny edukator

Świetlica Kreatywna powstała z potrzeby wsparcia dzieci, głównie z rejonu Starego Miasta, gdzie mogą one twórczo i kreatywnie spędzić czas po zajęciach szkolnych. Jest placówką pełniącą funkcję wsparcia dziennego. Prowadzimy szereg działań takich jak: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, kreowanie pozytywnych postaw społecznych, motywowanie do nauki, rozwijanie talentów i pasji, zajęcia socjoterapeutyczne rozwijające umiejętności interpersonalne i funkcjonowanie emocjonalno – psychiczne oraz wiele innych praktyk. Działamy od 3 października 2016 r. w godzinach od 14:00 do 18:00 w siedzibie Fundacji Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS. Projekt jest współfinansowany z ramienia Rady Osiedla Stare Miasto.

Pomoc przy korepetycjach lub spędzanie czasu wolnego

Poszukiwani są osoby, które chciałyby udzielać bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży w domu lub szkole. Przez pomoc w odrabianiu lekcji, opanowywaniu zaległego i bieżącego materiału, przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów, chcemy działać na rzecz równego dostępu do edukacji dzieci z rodzin o niskich dochodach. Drugą możliwością pomocy jest spędzenie czasu wolnego z osobą starszą lub niepełnosprawną, która potrzebuje towarzystwa, rozmowy, kompana do spaceru. Nasz/a Wolontariusz/ka to osoba, która czuję chęć bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Przede wszystkim wspiera, porozmawia, zaproponuje spacer, podzieli się nową muzyką lub ciekawą książką. Z kolei dziecku wytłumaczy, zmotywuje do nauki, zarazi pasją, pokaże jak wiele jest możliwe. Wolontariusz jest mentorem, przewodnikiem dla podopiecznego. Pierwszym etapem dołączenia do projektu jest rozmowa o waszych oczekiwaniach oraz ustalenie zasad współpracy.

Edukacja Artystyczna - Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki -ARS

Fundacja ARS jest jedną z najaktywniej działających organizacji pożytku publicznego na terenie Wielkopolski. Od 14 lat zajmuje się edukacją artystyczną dzieci i młodzieży prowadząc codzienne zajęcia dla szkół i przedszkoli. Fundacja oferuje możliwość rozwoju artystycznego, udział w wystawach i konkursach, praktyczną naukę animacji i rysunku. Poprzez przedstawienie różnorodnych form aktywności oraz technik artystycznych pracownicy i wolontariusze fundacji rozbudzają potrzebę zdobywania wiedzy, rozwijania talentów i pasji u uczestników zajęć. Każdego dnia w naszej fundacji przyjmowanych jest około 40 dzieci w wieku 3–12 lat.

Asystent osoby niepełnosprawnej

Niezależność na telefon