Wielkie sortowanie książek

Zaczytani.org
Dołącz teraz
Pozostało 15 dni

Adres:

Dworcowa 2
61-801 Poznań
Łazarz

Zadania

1. Sortowanie książek
2. Przygotowywanie paczek do szpitali

Ile czasu?

Codziennie w godz. 16:30-20:30
Wielkie sortowanie książek

Opis projektu

Fundacja Zaczytani.org zakończyła Wielką Zbiórkę Książek ogromnym sukcesem! 603 tys książek czeka na naszych beneficjentów. Zapraszamy do wspólnego przygotowywania paczek do szpitali, hospicjów, domów dziecka, świetlic środowiskowych i narodowych centr krwi.

Dodatkowe wymagania

Chęć pomocy.
Miłość do książek.

Oferujemy

Zaświadczenie o przebytym wolontariacie.

Możesz być także zainteresowany:

Pomoc przy korepetycjach lub spędzanie czasu wolnego

Poszukiwani są osoby, które chciałyby udzielać bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży w domu lub szkole. Przez pomoc w odrabianiu lekcji, opanowywaniu zaległego i bieżącego materiału, przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów, chcemy działać na rzecz równego dostępu do edukacji dzieci z rodzin o niskich dochodach. Drugą możliwością pomocy jest spędzenie czasu wolnego z osobą starszą lub niepełnosprawną, która potrzebuje towarzystwa, rozmowy, kompana do spaceru. Nasz/a Wolontariusz/ka to osoba, która czuję chęć bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Przede wszystkim wspiera, porozmawia, zaproponuje spacer, podzieli się nową muzyką lub ciekawą książką. Z kolei dziecku wytłumaczy, zmotywuje do nauki, zarazi pasją, pokaże jak wiele jest możliwe. Wolontariusz jest mentorem, przewodnikiem dla podopiecznego. Pierwszym etapem dołączenia do projektu jest rozmowa o waszych oczekiwaniach oraz ustalenie zasad współpracy.

Łączy nas podwórko

Łączy nas podwórko - spotkania sąsiedzkie i animacje kulturalne na terenie Starego Miasta to zadanie służące poprawie jakości przestrzeni publicznej oraz integracji małych społeczności z terenu Starego Miasta w Poznaniu. Zadanie, nawiązując do idei przyświecającej najpierw staropolskim Tłokom następnie obchodzonym od 2000 roku Dniom Sąsiada, dotyczy całodniowej animacji kulturalnej, społecznej i proekologicznej na trzech zaniedbanych podwórkach na terenie dzielnicy. Wynikiem wydarzeń ma być poznanie lokalnych potrzeb i zasobów, nawiązanie więzi oraz integracja mieszkańców danych lokalizacji. Animowanie przestrzeni oraz ludzi stworzy warunki do zawiązania wspólnoty, w której łatwiej będzie rozwiązywać drobne problemy oraz odpowiedzialnie i solidarnie zajmować się dzieloną przez mieszkańców przestrzenią. Oprócz animacji i edukacji kulturalnej projekt zakłada integrację poprzez wspólne sprzątanie oraz upiększanie dziedzińców kamienic oraz posiłek w towarzystwie muzyki na żywo.

Wolontariat - obóz sportowo-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START (od 1991 do kwietnia 2013 noszące nazwę Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START) jest najstarszą polską organizacją sportu paraolimpijskiego. Stowarzyszenie jest bezpośrednim kontynuatorem organizacji „Startowskiej” powołanej w 1961, której celem było niezmiennie „wykorzystanie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz działań socjalnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej osób niepełnosprawnych fizycznie lub intelektualnie, a także osób dotkniętych skutkami uzależnień, przemocy, zubożenia i innymi niekorzystnymi zjawiskami ekonomiczno-społecznymi”. Stowarzyszenie propaguje sport kwalifikowany i powszechny oraz turystykę i rekreację, organizuje turnusy rehabilitacyjne i obozy integracyjne, a także kształcenie specjalistycznej kadry trenersko-instruktorskiej i wolontariuszy, wymienia informacje, doświadczenia i współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą.