Wolontariat szpitalny

Fundacja Dobrze że jesteś
Dołącz teraz
Pozostało 71 dni

Adres:

Grunwaldzka 16/18
60-335 Poznań
Grunwald

Zadania

Pomoc pacjentom chorym na raka leżącym w szpitalu – robienie zakupów, rozmowa, czytanie książek, pomoc w codziennych czynnościach

Ile czasu?

1 raz w tygodniu przez 3 godz.
Wolontariat szpitalny

Opis projektu

Fundacja Dobrze że jesteś prowadzi wolontariat szpitalny na oddziałach onkologicznych. Nasi wolontariusze w żółtych koszulkach 6 dni w tygodniu wspierają pacjentów chorych onkologicznie poprzez pomoc w codziennych czynnościach, takich jak: zakupy, dowóz na badania, kontakt z rodziną, wypożyczanie książek, organizacja świąt na oddziałach, a przede wszystkim poprzez swoją obecność, poświęcenie czasu drugiemu człowiekowi, rozmowę, wsparcie emocjonalne.

Dodatkowe wymagania

Ukończone 16 lat. OBOWIĄZKOWE szczepienie przeciw żółtaczce typu B.

Oferujemy

Przeprowadzamy szkolenia z psychoonkologiem i lekarzem onkologiem. Organizujemy spotkania i wyjazdy integracyjne dla naszych wolontariuszy. Na każdym oddziale wolontariusze przebywają pod opieką doświadczonego koordynatora.

Możesz być także zainteresowany:

Pomoc przy korepetycjach lub spędzanie czasu wolnego

Poszukiwani są osoby, które chciałyby udzielać bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży w domu lub szkole. Przez pomoc w odrabianiu lekcji, opanowywaniu zaległego i bieżącego materiału, przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów, chcemy działać na rzecz równego dostępu do edukacji dzieci z rodzin o niskich dochodach. Drugą możliwością pomocy jest spędzenie czasu wolnego z osobą starszą lub niepełnosprawną, która potrzebuje towarzystwa, rozmowy, kompana do spaceru. Nasz/a Wolontariusz/ka to osoba, która czuję chęć bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Przede wszystkim wspiera, porozmawia, zaproponuje spacer, podzieli się nową muzyką lub ciekawą książką. Z kolei dziecku wytłumaczy, zmotywuje do nauki, zarazi pasją, pokaże jak wiele jest możliwe. Wolontariusz jest mentorem, przewodnikiem dla podopiecznego. Pierwszym etapem dołączenia do projektu jest rozmowa o waszych oczekiwaniach oraz ustalenie zasad współpracy.

Asystent osoby niepełnosprawnej

Niezależność na telefon