Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” zaprasza wszystkie chętne osoby do wsparcia naszych działań na rzecz osób chorujących psychicznie w Środowiskowym Domu Samopomocy „Zielone Centrum”.

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc"
Dołącz teraz
Pozostało 5 dni

Adres:

Garbary 47
61-869 Poznań
Stare Miasto

Zadania


1. Udział w codziennych zebraniach społeczności Domu o godzinie 10.00.
2. Utrzymywanie codziennych kontaktów z uczestnikami w celu rozpoznania ich potrzeb, zainteresowań, łagodzenia konfliktów, z zachowaniem profesjonalizmu i dystansu.
3. Uczenie i rozwijanie u podopiecznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji

Ile czasu?

1 dzień w tygodniu po 5 godzin
Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” zaprasza wszystkie chętne osoby do wsparcia naszych działań na rzecz osób chorujących psychicznie w Środowiskowym Domu Samopomocy „Zielone Centrum”.

Opis projektu

Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielone Centrum” jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” zapewniającą wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek działa od lutego 2005 roku.
Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielone Centrum” jest pomoc osobom chorującym psychicznie w zaakceptowaniu choroby i konieczności leczenia, a także zaadaptowaniu się do pozostałych zmian wynikających z przewlekłej choroby. Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielone Centrum” świadczy usługi zarówno w ramach indywidualnych jak i grupowych treningów samoobsługi oraz treningów umiejętności społecznych. Zajęcia te mają na celu naukę, rozwijanie lub podtrzymywanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. ŚDS „Zielone Centrum” to miejsce, w których osoby doświadczające kryzysu zdrowia psychicznego wzmacniają się w podmiotowości i autonomii tak, by móc angażować się w różne działania.

Dodatkowe wymagania

mile widziani studenci 4 i 5 roku studiów m.in: psychologia, pedagogika, praca socjalna, socjologia, pielęgniarstwo itp.

Oferujemy

Możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia, miłą atmosferę pracy, pracę w grupie, możliwość zawarcia ciekawych znajomości, zaświadczenie o odbytym wolontariacie wraz z referencjami.

Możesz być także zainteresowany:

Kreatywny edukator

Świetlica Kreatywna powstała z potrzeby wsparcia dzieci, głównie z rejonu Starego Miasta, gdzie mogą one twórczo i kreatywnie spędzić czas po zajęciach szkolnych. Jest placówką pełniącą funkcję wsparcia dziennego. Prowadzimy szereg działań takich jak: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, kreowanie pozytywnych postaw społecznych, motywowanie do nauki, rozwijanie talentów i pasji, zajęcia socjoterapeutyczne rozwijające umiejętności interpersonalne i funkcjonowanie emocjonalno – psychiczne oraz wiele innych praktyk. Działamy od 3 października 2016 r. w godzinach od 14:00 do 18:00 w siedzibie Fundacji Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS. Projekt jest współfinansowany z ramienia Rady Osiedla Stare Miasto.

Pomoc przy korepetycjach lub spędzanie czasu wolnego

Poszukiwani są osoby, które chciałyby udzielać bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży w domu lub szkole. Przez pomoc w odrabianiu lekcji, opanowywaniu zaległego i bieżącego materiału, przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów, chcemy działać na rzecz równego dostępu do edukacji dzieci z rodzin o niskich dochodach. Drugą możliwością pomocy jest spędzenie czasu wolnego z osobą starszą lub niepełnosprawną, która potrzebuje towarzystwa, rozmowy, kompana do spaceru. Nasz/a Wolontariusz/ka to osoba, która czuję chęć bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Przede wszystkim wspiera, porozmawia, zaproponuje spacer, podzieli się nową muzyką lub ciekawą książką. Z kolei dziecku wytłumaczy, zmotywuje do nauki, zarazi pasją, pokaże jak wiele jest możliwe. Wolontariusz jest mentorem, przewodnikiem dla podopiecznego. Pierwszym etapem dołączenia do projektu jest rozmowa o waszych oczekiwaniach oraz ustalenie zasad współpracy.

Edukacja Artystyczna - Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki -ARS

Fundacja ARS jest jedną z najaktywniej działających organizacji pożytku publicznego na terenie Wielkopolski. Od 14 lat zajmuje się edukacją artystyczną dzieci i młodzieży prowadząc codzienne zajęcia dla szkół i przedszkoli. Fundacja oferuje możliwość rozwoju artystycznego, udział w wystawach i konkursach, praktyczną naukę animacji i rysunku. Poprzez przedstawienie różnorodnych form aktywności oraz technik artystycznych pracownicy i wolontariusze fundacji rozbudzają potrzebę zdobywania wiedzy, rozwijania talentów i pasji u uczestników zajęć. Każdego dnia w naszej fundacji przyjmowanych jest około 40 dzieci w wieku 3–12 lat.

Asystent osoby niepełnosprawnej

Niezależność na telefon