WOLONTARIAT W PRZEDSZKOLU W GRUPIE DZIECI NAJMŁODSZYCH,

PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA
Dołącz teraz
Pozostało 193 dni

Adres:

OS. PIASTOWSKIE 55 55
61-156 Poznań
Nowe Miasto

Zadania

• wsparcie dziecka podczas zajęć dydaktycznych i zabaw
• pomoc dziecku w czynnościach samoobsługowych
• pomoc nauczycielowi podczas wyjść do ogrodu przedszkolnego i poza teren przedszkola
Zapraszamy studentów i absolwentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych na 3–6 miesięczne bezpłatne staże. Stażyści mają okazję zapoznać się z funkcjonowaniem naszej placówki oraz z metodami i formami pracy. Mają również możliwość uczestniczenia w szkoleniach dla pracowników naszego przedszkola.

Ile czasu?

w zależności od możliwości wolontariusza, w godzinach od 9–15
WOLONTARIAT W PRZEDSZKOLU W GRUPIE DZIECI NAJMŁODSZYCH,

Opis projektu

POMOC DZIECIOM Z TRUDNOŚCIAMI I DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI

Dodatkowe wymagania

AKTUALNE BADANIA SANEPIDU

Oferujemy

Po zakończeniu pracy wolontariackiej wystawiamy zaświadczenia wraz z opinią o pracy wolontariusza. • nabycie umiejętności pracy z dziećmi
• ukierunkowanie preferencji zawodowych
• nabycie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach
• nabycie umiejętności interpersonalnych

Możesz być także zainteresowany:

Pomoc przy korepetycjach lub spędzanie czasu wolnego

Poszukiwani są osoby, które chciałyby udzielać bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży w domu lub szkole. Przez pomoc w odrabianiu lekcji, opanowywaniu zaległego i bieżącego materiału, przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów, chcemy działać na rzecz równego dostępu do edukacji dzieci z rodzin o niskich dochodach. Drugą możliwością pomocy jest spędzenie czasu wolnego z osobą starszą lub niepełnosprawną, która potrzebuje towarzystwa, rozmowy, kompana do spaceru. Nasz/a Wolontariusz/ka to osoba, która czuję chęć bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Przede wszystkim wspiera, porozmawia, zaproponuje spacer, podzieli się nową muzyką lub ciekawą książką. Z kolei dziecku wytłumaczy, zmotywuje do nauki, zarazi pasją, pokaże jak wiele jest możliwe. Wolontariusz jest mentorem, przewodnikiem dla podopiecznego. Pierwszym etapem dołączenia do projektu jest rozmowa o waszych oczekiwaniach oraz ustalenie zasad współpracy.

Edukacja Artystyczna - Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki -ARS

Fundacja ARS jest jedną z najaktywniej działających organizacji pożytku publicznego na terenie Wielkopolski. Od 14 lat zajmuje się edukacją artystyczną dzieci i młodzieży prowadząc codzienne zajęcia dla szkół i przedszkoli. Fundacja oferuje możliwość rozwoju artystycznego, udział w wystawach i konkursach, praktyczną naukę animacji i rysunku. Poprzez przedstawienie różnorodnych form aktywności oraz technik artystycznych pracownicy i wolontariusze fundacji rozbudzają potrzebę zdobywania wiedzy, rozwijania talentów i pasji u uczestników zajęć. Każdego dnia w naszej fundacji przyjmowanych jest około 40 dzieci w wieku 3–12 lat.

Poszukujemy Wolontariuszy wspierających seniorów w opiece nad zwierzętami

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO to organizacja pozarządowa z 15 letnim doświadczeniem. Jednym z ciekawszych przedsięwzięć jakie obecnie realizujemy jest projekt ZWIERZAKI PRAWDZIWYMI PRZYJACIÓŁMI SENIORÓW. Głównym jego założeniem jest realizacja dla mieszkańców dwóch poznańskich Domów Pomocy Społecznej (DPS Bukowska, DPS Ugory) działań związanych z zooterapią, mających na celu zwiększenie u seniorów komfortu ich pobytu oraz przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia. W ramach projektu już od roku w tych dwóch placówkach wspólnie z osobami starszymi zamieszkuje 5 różnych gatunków zwierząt (agama brodata, chomik, króliki, papugi i rybki). W opiece nad zwierzakami seniorów wspierają nasi wolontariusze. Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania kolejnych osób, które chciałby dołączyć do tej fantastycznej grupy.