WOLONTARIAT W PRZEDSZKOLU W GRUPIE DZIECI NAJMŁODSZYCH,

PRZEDSZKOLE NR 119 IM. LECHA
Dołącz teraz
Pozostało 16 h

Adres:

OS. PIASTOWSKIE 55 55
61-156 Poznań
Nowe Miasto

Zadania

• wsparcie dziecka podczas zajęć dydaktycznych i zabaw
• pomoc dziecku w czynnościach samoobsługowych
• pomoc nauczycielowi podczas wyjść do ogrodu przedszkolnego i poza teren przedszkola
Zapraszamy studentów i absolwentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych na 3–6 miesięczne bezpłatne staże. Stażyści mają okazję zapoznać się z funkcjonowaniem naszej placówki oraz z metodami i formami pracy. Mają również możliwość uczestniczenia w szkoleniach dla pracowników naszego przedszkola.

Ile czasu?

w zależności od możliwości wolontariusza, w godzinach od 9–15
WOLONTARIAT W PRZEDSZKOLU W GRUPIE DZIECI NAJMŁODSZYCH,

Opis projektu

POMOC DZIECIOM Z TRUDNOŚCIAMI I DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI

Dodatkowe wymagania

AKTUALNE BADANIA SANEPIDU

Oferujemy

Po zakończeniu pracy wolontariackiej wystawiamy zaświadczenia wraz z opinią o pracy wolontariusza. • nabycie umiejętności pracy z dziećmi
• ukierunkowanie preferencji zawodowych
• nabycie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach
• nabycie umiejętności interpersonalnych

Możesz być także zainteresowany:

Pomoc przy korepetycjach lub spędzanie czasu wolnego

Poszukiwani są osoby, które chciałyby udzielać bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży w domu lub szkole. Przez pomoc w odrabianiu lekcji, opanowywaniu zaległego i bieżącego materiału, przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów, chcemy działać na rzecz równego dostępu do edukacji dzieci z rodzin o niskich dochodach. Drugą możliwością pomocy jest spędzenie czasu wolnego z osobą starszą lub niepełnosprawną, która potrzebuje towarzystwa, rozmowy, kompana do spaceru. Nasz/a Wolontariusz/ka to osoba, która czuję chęć bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Przede wszystkim wspiera, porozmawia, zaproponuje spacer, podzieli się nową muzyką lub ciekawą książką. Z kolei dziecku wytłumaczy, zmotywuje do nauki, zarazi pasją, pokaże jak wiele jest możliwe. Wolontariusz jest mentorem, przewodnikiem dla podopiecznego. Pierwszym etapem dołączenia do projektu jest rozmowa o waszych oczekiwaniach oraz ustalenie zasad współpracy.

Wolontariat Nowe ZOO

Wolontariat Nowe ZOO Poznań Ogród Zoologiczny w Poznaniu jest niezwykłym miejscem dla wszystkich miłośników zwierząt. Od wielu lat swój wkład w jego funkcjonowanie mają wolontariusze, którzy wpierają pracowników ZOO w najróżniejszych działaniach. Wielu naszych pracowników rozpoczynało swoją przygodę w ZOO jako wolontariusze. Wolontariat w ZOO odbywa się w miesiącach kwiecień-wrzesień. Co miesiąc (od marca do sierpnia) odbywają się spotkania informacyjno-rekrutacyjne dla zainteresowanych osób.

Wolontariat Stare Zoo

Wolontariat Stare ZOO Poznań Ogród Zoologiczny w Poznaniu jest niezwykłym miejscem dla wszystkich miłośników zwierząt. Od wielu lat swój wkład w jego funkcjonowanie mają wolontariusze, którzy wpierają pracowników ZOO w najróżniejszych działaniach. Wielu naszych pracowników rozpoczynało swoją przygodę w ZOO jako wolontariusze. Wolontariat w ZOO odbywa się w miesiącach kwiecień-wrzesień. Zapraszamy do umawiania się na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dla zainteresowanych osób.