Przyczyń się do wzrostu bezpieczeństwa publicznego!

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska "Pro Civium"
Dołącz teraz
Pozostało 335 dni

Adres:

Przełom 1
61-423 Poznań
Wilda

Zadania

Poszukujemy osób do prowadzenia naszych social mediów i do ich rozpropagowania w przestrzeni internetowej. Poszukujemy także osoby, które potrafią stworzyć ulotkę, papier firmowy, znak logo.

Ile czasu?

Wolontariat domowy, potrzebny dostęp do internetu, czas - do ustalenia
Przyczyń się do wzrostu bezpieczeństwa publicznego!

Opis projektu

Działalność w ramach Służby Wolontariackiej Stowarzyszenia realizuje się w ramach porozumienia wolontariackiego.
Celem wolontariatu jest wdrożenie programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych"
Więcej na http://www.postpenit.pl/program-interwencja-i-wsparcie
Zajrzyj na naszą stronę www.postpenit.pl

Dodatkowe wymagania

Brak dodatkowych wymagań

Oferujemy

Wolontariusz współpracuje z nami na podstawie podpisanego porozumienia wolontariackiego, ponadto otrzymuje stosowne zaświadczenie o współdziałaniu w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Możesz być także zainteresowany:

Pomoc przy korepetycjach lub spędzanie czasu wolnego

Poszukiwani są osoby, które chciałyby udzielać bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży w domu lub szkole. Przez pomoc w odrabianiu lekcji, opanowywaniu zaległego i bieżącego materiału, przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów, chcemy działać na rzecz równego dostępu do edukacji dzieci z rodzin o niskich dochodach. Drugą możliwością pomocy jest spędzenie czasu wolnego z osobą starszą lub niepełnosprawną, która potrzebuje towarzystwa, rozmowy, kompana do spaceru. Nasz/a Wolontariusz/ka to osoba, która czuję chęć bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Przede wszystkim wspiera, porozmawia, zaproponuje spacer, podzieli się nową muzyką lub ciekawą książką. Z kolei dziecku wytłumaczy, zmotywuje do nauki, zarazi pasją, pokaże jak wiele jest możliwe. Wolontariusz jest mentorem, przewodnikiem dla podopiecznego. Pierwszym etapem dołączenia do projektu jest rozmowa o waszych oczekiwaniach oraz ustalenie zasad współpracy.

Poszukujemy Wolontariuszy wspierających seniorów w opiece nad zwierzętami

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO to organizacja pozarządowa z 15 letnim doświadczeniem. Jednym z ciekawszych przedsięwzięć jakie obecnie realizujemy jest projekt ZWIERZAKI PRAWDZIWYMI PRZYJACIÓŁMI SENIORÓW. Głównym jego założeniem jest realizacja dla mieszkańców dwóch poznańskich Domów Pomocy Społecznej (DPS Bukowska, DPS Ugory) działań związanych z zooterapią, mających na celu zwiększenie u seniorów komfortu ich pobytu oraz przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia. W ramach projektu już od roku w tych dwóch placówkach wspólnie z osobami starszymi zamieszkuje 5 różnych gatunków zwierząt (agama brodata, chomik, króliki, papugi i rybki). W opiece nad zwierzakami seniorów wspierają nasi wolontariusze. Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania kolejnych osób, które chciałby dołączyć do tej fantastycznej grupy.

Wolontariusz dla Seniora

Wiele osób po 80. czy 90. roku życia nie ma już ani rodziny, ani przyjaciół. Skazani na samotność tracą sens życia. Nie wychodzą z domu, nie mają z kim porozmawiać, ani do kogo zadzwonić. Dopada ich apatia, brak apetytu oraz strach przed jutrzejszym dniem. Ta sytuacja diametralnie się zmienia, kiedy w życiu starszego człowieka pojawia się przyjazna i troskliwa osoba, która z uwagą potrafi go wysłuchać, przynajmniej raz w tygodniu go odwiedza oraz systematycznie dzwoni, żeby spytać jak się czuje i jak minął dzień. Program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ powstał z inicjatywy Stowarzyszenia mali bracia Ubogich w odpowiedzi na samotność starszych osób. Prowadzimy go od 2003 roku. Obecnie pod naszą stałą opieką jest 350 seniorów z Warszawy, Lublina, Poznania i Pruszkowa. Do udziału w Programie rekrutujemy wolontariuszy. Każdy z nich jest przydzielony do jednego podopiecznego, którego regularnie odwiedza. W ten sposób tworzą się więzi, bliskie relacje, a nawet międzypokoleniowe przyjaźnie.