Przyczyń się do wzrostu bezpieczeństwa publicznego!

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska "Pro Civium"
Dołącz teraz
Pozostało 19 dni

Adres:

Przełom 1
61-423 Poznań
Wilda

Zadania

Poszukujemy osób do prowadzenia naszych social mediów i do ich rozpropagowania w przestrzeni internetowej. Poszukujemy także osoby, które potrafią stworzyć ulotkę, papier firmowy, znak logo.

Ile czasu?

Wolontariat domowy, potrzebny dostęp do internetu, czas - do ustalenia
Przyczyń się do wzrostu bezpieczeństwa publicznego!

Opis projektu

Działalność w ramach Służby Wolontariackiej Stowarzyszenia realizuje się w ramach porozumienia wolontariackiego.
Celem wolontariatu jest wdrożenie programu "Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych"
Więcej na http://www.postpenit.pl/program-interwencja-i-wsparcie
Zajrzyj na naszą stronę www.postpenit.pl

Dodatkowe wymagania

Brak dodatkowych wymagań

Oferujemy

Wolontariusz współpracuje z nami na podstawie podpisanego porozumienia wolontariackiego, ponadto otrzymuje stosowne zaświadczenie o współdziałaniu w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Możesz być także zainteresowany:

Pomoc przy korepetycjach lub spędzanie czasu wolnego

Poszukiwani są osoby, które chciałyby udzielać bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży w domu lub szkole. Przez pomoc w odrabianiu lekcji, opanowywaniu zaległego i bieżącego materiału, przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów, chcemy działać na rzecz równego dostępu do edukacji dzieci z rodzin o niskich dochodach. Drugą możliwością pomocy jest spędzenie czasu wolnego z osobą starszą lub niepełnosprawną, która potrzebuje towarzystwa, rozmowy, kompana do spaceru. Nasz/a Wolontariusz/ka to osoba, która czuję chęć bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Przede wszystkim wspiera, porozmawia, zaproponuje spacer, podzieli się nową muzyką lub ciekawą książką. Z kolei dziecku wytłumaczy, zmotywuje do nauki, zarazi pasją, pokaże jak wiele jest możliwe. Wolontariusz jest mentorem, przewodnikiem dla podopiecznego. Pierwszym etapem dołączenia do projektu jest rozmowa o waszych oczekiwaniach oraz ustalenie zasad współpracy.