Nabór wolontariuszek i wolontariuszy do Punktu Szczepień Powszechnych

Urząd Miasta Poznania
Dołącz teraz
Pozostało 56 dni

Adres:

Bułgarska 17
60-320 Poznań
Grunwald

Zadania

Do zadań wolontariuszek i wolontariuszy będzie należeć w szczególności:
- pomoc w utrzymaniu porządku i płynności ruchu osób oczekujących na przyjęcie;
- kierowanie i pomoc przy rozdzielaniu osób na miejsce szczepienia;
- wydawanie kwestionariuszy wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 i pomoc w ich wypełnieniu;
- weryfikowanie godzin zgłoszeń pacjentów na szczepienia;
- pomoc w utrzymaniu zasad bezpieczeństwa epidemicznego w kolejkach;
- inne zadania

Ile czasu?

Szczepienia będą odbywać się przez 7 dni w tygodniu w godz. 8.00-20.00.
Nabór wolontariuszek i wolontariuszy do Punktu Szczepień Powszechnych

Opis projektu

Miasto Poznań zaprasza do współpracy wolontariuszki i wolontariuszy, zainteresowanych pomocą przy organizacji pracy Poznańskiego Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19. Osoby zainteresowane wolontariatem w Poznańskim Punkcie Szczepień Powszechnych proszone są
o zgłoszenie się za pośrednictwem formularza: www.zhp.wlkp.pl/wolontariat.html

Koordynacją wolontariatu w Poznańskim Punkcie Szczepień Powszechnych zajmuje się Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19. Koordynatorką wolontariatu z ramienia ZHP Chorągiew Wielkopolska jest Pani Joanna Stefańska, e-mail: wolontariat@zhp.wlkp.pl , tel.: 603-644-005.
Zadanie dotyczące koordynacji wolontariatu jest zlecana ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Dodatkowe wymagania

Wolontariuszką/wolontariuszem w Poznańskim Punkcie Szczepień Powszechnych może być osoba pełnoletnia. Liczą się dobre chęci oraz zmysł organizacyjny. Zaangażowanie wolontariuszek i wolontariuszy planowane jest w godzinach od 7.30 do 21.00. Wolontariat może odbywać się w tygodniu, jak i w weekend. Wolontariuszki i wolontariusze pracują według wcześniej ustalonego harmonogramu z koordynatorem wolontariatu w Poznańskim Punkcie Szczepień Powszechnych.

Oferujemy

- porozumienie wolontariackie;
- przyczynianie się do walki z pandemią;
- satysfakcja z pracy;
- zapewnione zostaną środki ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk;
- możliwość uzyskania zaświadczenia o odbyciu wolontariatu;
- koszulka;
- dla zaangażowanych wolontariuszy przewidziane są gadżety Miasta Poznania.