Wolontariat w Szkole Podstawowej - Akademia Przyszłości

Stowarzyszenie WIOSNA
Dołącz teraz
Pozostało 10 dni

Adres:

ul. Berka Joselewicza 21
31-031 Kraków *wolontariat w 19 szkołach w Poznaniu
Stare Miasto

Zadania

Wolontariusz_ka Akademii Przyszłości raz w tygodniu spotyka się „jeden na jednego” z Dzieckiem z wybranej szkoły podstawowej. Prowadzi z nim zajęcia, wykorzystując metodę tutoringu. W trakcie zajęć, krok po kroku, buduje w Dziecku wiarę w jego możliwości, stosując różne metody i wykorzystując do tego zainteresowania, pasje małego studenta. Wolontariuszy (SuperW) bierze również udział w wydarzeniach kolegialnych i spotkaniach zespołu Wolontariuszy.

Ile czasu?

Wolontariat w Akademii Przyszłości jest całoroczny (rok szkolny), SuperW spotykają się z Dzieckiem raz w tygodniu (1 h).
Wolontariat w Szkole Podstawowej - Akademia Przyszłości

Opis projektu

Akademia Przyszłości to ogólnopolski Program Społeczny skierowany dla Dzieci, w którym, poprzez cotygodniowe zajęcia z indywidualnym Wolontariuszem kształtujemy ich poczucie własnej wartości i rozwijamy mocne strony. Celem Akademii jest, by Dzieci zaczęły samodzielnie pokonywać dotychczasowe trudności i z podniesioną głową patrzyły w przyszłość.

Współpracujemy z 19 szkołami w Poznaniu (SP1, SP5, SP9, SP11, SP15, SP34, SP46, SP50, SP51, SP69, SP75, SP77, SP82, SP84, SP85, SP87, SP88, SP91 i SP „Otwarte Drzwi"), a także innymi szkołami w powiecie poznańskim (m.in. Luboń, Swarzędz, Mosina, Przeźmierowo).

Podopieczni Akademii Przyszłości to uczniowie, którzy mają trudności z odnalezieniem się w sytuacji szkolnej. Czasem ze wsparcia Wolontariusza korzystają Dzieci z trudnościami w nauce, czasem są to Dzieci z dużym potencjałem, którego nie mogą rozwijać samodzielnie, a czasem takie, którym trudno nawiązać relację z rówieśnikami.

Dodatkowe wymagania

Wystarczy chęć do działania i ukończone 18 lat. Dopuszczamy również możliwość udziału w wolontariacie osób niepełnoletnich, które ukończyły 17 r.ż. (wymagana zgoda rodzica/opiekuna prawnego). Jeśli lubisz ludzi, potrafisz działać w zespole, a przede wszystkim chcesz pomagać i się rozwijać, możesz być pewny/a, że się nadajesz.

Oferujemy

Nasi Wolontariusze zgodnie twierdzą, że dzięki byciu Wolontariuszką / Wolontariuszem Akademii Przyszłości rozwijają różne kompetencje. Uczą się organizacji czasu, pracy w zespole, a przede wszystkim – rozwijają umiejętność pracy z Dziećmi. Wolontariuszki i Wolontariusze nabywają również kompetencje interpersonalne i komunikacyjne.

Mamy przygotowaną ofertę szkoleń z zakresu zarządzania, komunikacji i innych dziedzin – każdy będzie mógł z nich skorzystać. Pod koniec edycji Wolontariusze otrzymują zaświadczenia, mają także możliwość rozwoju w innych rolach (np. w pionie wdrożeń, logistyki, promocji, opisów itd.).