Wolontariat Nowe ZOO

Miasto Poznań Ogród Zoologiczny
Dołącz teraz
Pozostało 22 dni

Adres:

Krańcowa 81
61-048 Poznań
Malta

Zadania

Wsparcie w pracy pielęgniarzy zwierząt na jednym z wybranych działów (ssaki drapieżne, kopytne, naczelne, pawilon zwierząt nocnych, słoniarnia, ptaki i insektarium) i/lub w przeprowadzaniu eventów i wydarzeń edukacyjnych.

Ile czasu?

Dowolna. Można wpadać na 2–3 godziny raz w miesiącu albo przychodzić codziennie na 5-6 godzin. Wszystk zależy od Ciebie.
Wolontariat Nowe ZOO

Opis projektu

Wolontariat Nowe ZOO Poznań
Ogród Zoologiczny w Poznaniu jest niezwykłym miejscem dla wszystkich miłośników zwierząt. Od wielu lat swój wkład w jego funkcjonowanie mają wolontariusze, którzy wpierają pracowników ZOO w najróżniejszych działaniach.
Wielu naszych pracowników rozpoczynało swoją przygodę w ZOO jako wolontariusze.
Wolontariat w ZOO odbywa się w miesiącach kwiecień-wrzesień. Co miesiąc (od marca do sierpnia) odbywają się spotkania informacyjno-rekrutacyjne dla zainteresowanych osób.

Dodatkowe wymagania

Wolontariusz musi być pełnoletni oraz sprawny fizycznie.

Oferujemy

Możliwość zobaczenia ZOO od kuchni, poznanie jego podopiecznych oraz możliwość pracy z nimi.

Możesz być także zainteresowany:

Wolontariat Stare Zoo

Wolontariat Stare ZOO Poznań Ogród Zoologiczny w Poznaniu jest niezwykłym miejscem dla wszystkich miłośników zwierząt. Od wielu lat swój wkład w jego funkcjonowanie mają wolontariusze, którzy wpierają pracowników ZOO w najróżniejszych działaniach. Wielu naszych pracowników rozpoczynało swoją przygodę w ZOO jako wolontariusze. Wolontariat w ZOO odbywa się w miesiącach kwiecień-wrzesień. Zapraszamy do umawiania się na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dla zainteresowanych osób.

Pomoc przy korepetycjach lub spędzanie czasu wolnego

Poszukiwani są osoby, które chciałyby udzielać bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży w domu lub szkole. Przez pomoc w odrabianiu lekcji, opanowywaniu zaległego i bieżącego materiału, przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów, chcemy działać na rzecz równego dostępu do edukacji dzieci z rodzin o niskich dochodach. Drugą możliwością pomocy jest spędzenie czasu wolnego z osobą starszą lub niepełnosprawną, która potrzebuje towarzystwa, rozmowy, kompana do spaceru. Nasz/a Wolontariusz/ka to osoba, która czuję chęć bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Przede wszystkim wspiera, porozmawia, zaproponuje spacer, podzieli się nową muzyką lub ciekawą książką. Z kolei dziecku wytłumaczy, zmotywuje do nauki, zarazi pasją, pokaże jak wiele jest możliwe. Wolontariusz jest mentorem, przewodnikiem dla podopiecznego. Pierwszym etapem dołączenia do projektu jest rozmowa o waszych oczekiwaniach oraz ustalenie zasad współpracy.